De natuur als spiegel

 
 

Achtergrondvisie

Hans groeide op op het Brabantse platteland. Hij heeft in zijn leven en werk (o.a. Chili, Stichting Onderzoek Wereldvoedselvraagstuk, Universiteit Wageningen) steeds gezocht naar mogelijkheden de leefomstandigheden van mensen op het platteland, hier en elders, nu en later, te verbeteren. Daarnaast werkte hij mee aan perspectieven voor een betere wereldvoedselvoorziening.

Zijn laatste hoofdvraag was een zoeken naar een duurzame landbouw. Dit zoeken leidde tot een diepgaande studie, resulterend in wat hij noemde zijn 'digitale erfgoed', beschikbaar op de pagina Tao van de landbouw.

Het hoofdwerk is het essay 'De tao van de landbouw', waarin Hans een perspectief biedt en uitwerkt voor een nieuwe grondhouding mens-natuur om de uitbuiting van de natuur door de mens op te lossen. Aansluitend hierop biedt hij in 'De versplitste oorsprong' een overzicht van de belangrijkste delen van het essay met een verdere uitwerking/nabeschouwing. In de roman 'Zelfheiliging door voeding' werkt hij deze visie als leefwijze verder uit.

Lao Zi (klik voor vergroting)
Lao Zi
Lao Zi (klik voor vergroting)
Lao Zi

Aangezien zijn werk veelzijdig, diepgaand, complex en wetenschappelijk is, bieden Henk Kieft en Marita Mutsaerts, met bijgaande teksten een ingang tot zijn denken:

PDF-document Ingang op het gehele werk
Een algemene invalshoek door Marita Mutsaerts

PDF-document Inleiding 'Zelfheiliging door voeding'
Een practische invalshoek door Marita Mutsaerts

PDF-document Leeswijzer 'Tao van de landbouw'
Een wetenschappelijke invalshoek door Henk Kieft