De natuur als spiegel

 
 

Welkom

Op deze website vindt u informatie over een tuin in Drouwen, met als thema 'De natuur als spiegel'.

Een taoïstische oorsprong

Het basisidee van de tuin is gerealiseerd door Hans van Asseldonk, ingegeven door de taoïstische mens- en natuurvisie. De tuin is verder aangelegd door Marita Mutsaerts. In 1997 zijn Hans en Marita hier gaan wonen, op een van de topjes van de Hondsrug. Sinds het overlijden van Hans in 2010 wordt de tuin door Marita beheerd.

De taotuin in Drouwen (klik voor vergroting)
De taotuin in Drouwen
De taotuin in Drouwen (klik voor vergroting)
De taotuin in Drouwen

Het tuinontwerp en de processen die in de tuin plaats vinden zijn in eerste instantie onlosmakelijk verbonden met de inzichten van Hans enerzijds en de praktische toepassing daarvan in de tuin anderzijds. Deze website biedt darrom ook toegang tot het gedachtegoed en de digitale werk van Hans van Asseldonk (1947-2010). Zijn oorspronkelijke testen zijn beschikbaar op de pagina Tao van de landbouw.

Anno 2013: een universele tuin

Intussen is het energetische en helende karakter van de tuin steeds ruimer geworden. Dit is het gevolg van een aantal toevoegingen aan de tuin. Het blijkt tevens door de ontdekking van een aantal leylijnen, chakraplekken en andere krachtpunten. Deze laatsten liggen verspreid over de tuin, los van het tuinlichaam. De in eerste instantie taoïstische inslag van de tuin, gecreëerd door het tuinlichaam, heeft van lieverlee plaats gemaakt voor een tuin waarin de universele kosmische energie en de aarde-energie zich - los van enig concept - in allerlei nuances laten voelen. Dit kan zowel spirituele als helende ervaringen opleveren, voor ieder op een eigen wijze.